Author Archives: Thomas Gazis

About Thomas Gazis

(IN ENGLISH: further below) Με λένε Θωμά Γαζή. Ανήκω σε μία ρομαντική μειοψηφία Ελλήνων και Ελληνίδων που μάχονται - κόντρα σε ισχυρότατα εμπορικά και άλλα συμφέροντα και μακρυά από κυκλώματα και συντεχνίες - για μια Αστρολογία με Παιδεία. Το ιστολόγιο μου: http://astrologhia.wordpress.com/ Ο ιστότοπος μου: http://www.thomas-gazis.com/ To e-mail μου: astrologhia@yahoo.com ===My name is Thomas Gazis. I belong to a romantic minority of Greek Astrologers who are longing for a cultured Astrology in their country! This longing of ours is ever bringing us into a collision course with the over - inflated in Greece commercial astrology. My e-mail: astrologhia@yahoo.com

The unusual celestial phenomena of summer 2018 (the 3 eclipses, humongous Mars etc.)

As most of you know, we are currently under the spell of the notorious “Capricorn climax”. Of a kind of “massive planetary turbulence” that is getting ever more stronger and that will influence our world even more intensely in the next two years (2019 – 2020)! Apart though from this “Capricorn climax”, which is setting the general tone of our times, we are additionally experiencing this summer some unusual celestial phenomena that are showering Earth with extra cosmic “energies”!

Continue reading

Advertisements

Leave a comment

Filed under Eclipses, Greece, Mundane Astrology

End of our decade astrological predictions (looking forward, via hindsight)!

 

Apparently we haven’t directly witnessed it, but our “cosmic” route has considerably shifted since humanity stepped over the threshold of 2018. Actually, we are now about to make (astrologically speaking) a long turn, that will ultimately lead us to the end of our decade. A decade characterized by a global economic crisis, that has so far proven to be particularly harsh towards the countries of the European south – and towards the “weaker” countries of the world in general. We all hope that in the following years the crisis will end and that we will start living a better life. But is this truly going to happen or things are going to get even worse? What kind of “zeitgeist” will globally prevail in the next few years? What kind of events will be produced on the economic, social and political level? Astrology is one of the few “fields of notion” that can provide answers to these critical questions.

Continue reading

Leave a comment

Filed under Capricorn Climax, Mundane Astrology, World predictions

A recent scientific “symmetry field” theory might be totally justifying Astrology!

(image courtesy of: http://www.wired.com)

The Zodiac has always been a conundrum to me! It constitutes the “gran nexus” of Astrology but we know next to nothing about it! We are fairly sure (we, the Astrologers) that it exists, but if somebody asks us “Where exactly is the Zodiac lying?” we will be left rather clueless…You see, we don’t really know! What we know is that the Zodiac is some kind of “belt”! A non-magnetic belt obviously, because if it were one it would have been detected by now. And if it is not a magnetic belt then what is it made from (since there aren’t many alternatives)? And ultimately, where exactly is this belt? Is it over our heads, over our highest mountain, up in the stratosphere, in the near-Earth space, somewhere within the distant space or simply everywhere?

Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

The “latent” Synastry of Donald and Melania Trump

Although I am a sort of “synastry-holic” guy, the idea of studying Donald Trump’s and Melania’s relation was never particularly appealing to me. As most people, I was seeing in these two an unscrupulous businessman and an avid “gold-digger”. So, to me there wasn’t interesting stuff there. Not to mention the fact that nobody seemed to know Melania’s time of birth, meaning that an eventual synastric study of theirs would be rather incomplete. But things have changed and Donald Trump is now the elected president of the United States while his wife Melania the First Lady! A synastric study of theirs seems more appealing than ever.

Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

America is turning against its own self (Trump’s Plutonian demonization)

There is a very odd thing going on in the United States these days. The Americans are massively protesting against Donald Trump, the President that they themselves elected just a couple of months ago! They are marching all over the country, shouting some diminishing or even degrading slogans against their head of State  – and even publicly swearing at him (i.e. Madonna’s case). Apparently the Americans have “demonized” their own president, even before him taking office! To a neutral observer (i.e. to a Greek) that seems to be a quite strange, abnormal occurrence…

Continue reading

Leave a comment

Filed under Celebrities' horoscopes, Pluto and the collective

Astro-analysis of George Michael’s death (& life) – a “stellar overdrive”!

                              
                                        George Michael – “Exposurephotos”

Superstar Yorgos Panayiotou (George Michael’s true greek-cypriot name) left the earthy dimensions on the very Christmas day – ironically, as his “Last Christmas” super hit was torrentially playing and airing all over the planet – and vanished into the ethereal (that he so much longed to artistically reach)!

His was an unexpected, untimed death that shocked the masses. So the average astrologer would normally search for some clamorous transits and progressions that “caused” Michael’s death: say a transiting Pluto or the ruler of the Eighth House aspecting his “Lights”, his progressed Moon located in his Eighth House or something in that line. But surprisingly s/he will find none of these! Regarding his transits and progressions, there is no major “death causing”configuration in George Michael’s chart on the day of his death! That seems to be a major incongruence…So, is astrology wrong after all? No it’s not! Our divine art is just outsmarting us once more!

Continue reading

Leave a comment

Filed under Celebrities, R.I.P. Horocopes

The 13 signs controversy is actually discrediting the astronomers (not the Astrologers)!

The “12 signs” Zodiac as a “magnetic belt” around the Earth

I am quite fed up with the 13 signs “thing”, that is resurfacing every now and then on the media…I have been publishing articles over the last 25 years explaining why the zodiacal signs are 12 and why they cannot be 13 (or 14, 19, 27 or any other number, for that matter). I just realized though that all this explaining has been of little avail, because ever since the 13 signs controversy made again – for the umpteenth time – the greek front news, the “thing” resuscitated and frantically started chasing and nagging me! In the beginning I thought it would be better not to touch this issue, so that it eventually deflates and dies quietly – as in every previous case. But it seems that this time things are more serious, Astrology is receiving a -based largely on ignorance – “double whammy” hit and it is imperative for us Astrologers to intervene!

Continue reading

Leave a comment

Filed under Philosophy of Astrology

The astrological causes of the grim “zeitgeist” running now through Europe!

 

According to the myth, Jupiter the father of all gods in the disguise of a bull abducted the beautiful phoenician princess Europa and brought her to the european continent! In this way the continent of Europe was “inaugurated”! Every myth is rich in symbolism and this specific one is recounting to us the fact that the current European continent was bound to become a blessed land, a land that would display at its fullest the archetypes of royalty, of joviality and of taurean stability and prosperity.

Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Planet “Nine”: the next “Big Kahuna” in astrology!

An artist’s depiction of planet “Nine” as envisioned by scientists (Credit: Caltech/ R. Hurt (IPAC))

 

Many extraordinary discoveries go largely unnoticed at the time they occur. Take for example the discovery of planet Uranus in 1781. Not very many astrologers realized back in 1781 that this new, outlandish planet – which actually upset the millennia old established astrological model of the seven “planets” in our Solar System – would ensue a gigantic leap for astrology! For decades (and even centuries) after the discovery of Uranus the astrologers continued erecting their horoscopes as before, by using the traditional set of planets and paying little attention to the “misfit” planet Uranus. But today it would be unthinkable for an astrologer who practices modern astrology not to include Uranus (and Neptune and Pluto) in a chart! These three “transcendental” planets have tremendously enriched our interpretative capacities and it was a pitty that the astrologers of those generations did not take advantage of their enormous potentiality.

Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Greek astrologers sentenced to 6 months of jail for insulting and libelling Thomas Gazis

 

On March 18, 2016 the greek astrologers Thanasis Matsotas, Katerina Saloniki and Dimitris Koronakis were tried at the 8th Athens magistrate’s court, for the charges of unprovokedly insulting, defamating and libelling astrologer Thomas Gazis (charges pressed against the accused by Thomas Gazis back in 2010). Both Matsotas and Saloniki were sentenced to six months of jail each!

Continue reading

Leave a comment

Filed under modern Greek astrologers